سرویس های ما جهت ترید در صرافی‌ها و فارکس و برنامه نویسان پیاده سازی شده است. (شبکه های مجازی مسدود میباشد.)

آموزش کیل سوئیچ در مرورگر

آموزش کیل سوئیچ در مرورگر